BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Ruciane-Nida, dn. 26 czerwca 2008 r.Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Osiniak o długości ok. 631 mb, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Ruciane-Nida.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

Data powstania: czwartek, 26 cze 2008 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2008 14:42
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2155 razy