BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ruciane-Nida, 18 kwietnia 2024 r.

Rada Miejska Ruciane-Nida
LXXX Sesja w dniu 25 kwietnia 2024, godz. 13:00
Radni-Sesja
RO.RM.0002.5.2024


Zawiadamiam, że dnia 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbędzie się LXXX - ostatnia w kadencji 2018-2024 - sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej (LXXIX kolejnej) sesji Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2024 r. 
5. Podjęcie uchwał:


1) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Ruciane-Nida dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
4) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 94/18 o pow. 336 m2 w m. Ruciane-Nida)
5) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 94/18 o pow. 70 m2 w m. Ruciane-Nida)
6) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 95/17 o pow. 38 m2 w m. Ruciane-Nida)
7) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 139/3 o pow. 154 m2 w m. Ruciane-Nida)
8) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (dz. o nr geod. 220/15 o pow. 724 m2 w m. Ruciane-Nida)
9) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (dz. o nr geod. 381/8 o pow. 385 m2 w m. Ruciane-Nida)
10) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 96/4 o pow. 204 m2 w m. Śwignajno)
11) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 96/6 o łącznej pow. 570 m2 w m. Śwignajno)
12) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (dz. o nr geod. 20/44 o pow. 40 m2 w obr. Wygryny)
13) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (dz. o nr geod. 526/3 o pow. 50 m2 w obr. Ruciane-Nida)
14) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (dz. o nr geod. 380/1 o pow. 14 m2 w obr. Ruciane-Nida)
15) Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gm. Ruciane-Nida)
16) Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za lasy ochronne na terenie Gminy Ruciane-Nida będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Pisz
17) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Ruciane-Nida
18) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli dotyczących działań niezgodnych Konstytucją RP oraz oświadczenia UCiDK
19) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie unieważnienia wyborów na przewodniczącego i członków zarządu Osiedla nr 3 w Rucianem-Nidzie
6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
7. Zapytania i wnioski mieszkańców
8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje
9. Przyjęcie protokołu z LXXX – ostatniej w kadencji sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2024 r.
10. Zamknięcie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ruciane – Nida
/-/  Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: piątek, 19 kwi 2024 09:22
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2024 09:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 kwi 2024 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 122 razy