BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RUCIANE-NIDA ZA 2023 ROK

Dnia 24 czerwca 2024 r. o godz.1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok. 

Raport o stanie gminy Ruciane - Nida za 2023 rok został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Ruciane-Nida pisemne  zgłoszenie (druk zgłoszenia w pliku do pobrania) poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie powinno zawierać  imię (imiona) i nazwisko oraz adres do korespondencji mieszkańca chcącego zabrać głos w debacie. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą imiona i nazwiska, adresy oraz podpisy osób popierających (druk listy poparcia w pliku do pobrania).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Z uwagi na ustawowy obowiązek transmisji oraz udostępniania nagrań z obrad sesji prosimy o zapoznanie się również z załączoną klauzulą informacyjną  o przetwarzaniu danych osobowych (druk klauzuli w pliku do pobrania).

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  • ZGŁOSZENIE
  • Druk LISTY POPARCIA
  • Klauzula informacyjna RODO
Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2024 10:05
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2024 10:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 cze 2024 14:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 149 razy