BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 1. Opracowywanie i zapewnienie sprawnej realizacji zadań Referatu Finansowego.
 2. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań oraz załatwianiem spraw, rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz wniosków i postulatów radnych – przez pracowników Referatu Finansowego.
 3. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz nadzór nad ich wykonaniem.
 5. Nadzorowanie wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników Referatu, w szczególności z zakresu rachunkowości.
 6. Przygotowywanie zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy.
 7. Nadzór finansowo-księgowy nad rozliczania Funduszu Sołeckiego.
 8. Nadzorowanie terminowego przekazywania i uaktualniania Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy opracowywanych w Referacie Finansowym, zamieszczanych w BiP-ie.
 9. Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
 10. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
 11. Sporządzanie i terminowe przekazywanie deklaracji do PFRON.
 12. Terminowe sporządzanie i przekazywanie danych niezbędnych na potrzeby ZFŚS.
 13. Roczne rozliczanie podatkowe pracowników z osiągniętych dochodów: PIT-11, PIT -4R.
 14. Sporządzanie Rp-7 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
 15. Miesięczne rozliczanie należności do ZUS, sporządzanie deklaracji oraz ich korekt.
 16. Inne zadania zlecone przez Skarbnika Gminy.

 

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 13:06
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 13:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8433 razy