BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej typu YAKXS 4x35, o długości 60 mb, zasilającej działkę nr 60/2 w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida, przebiegającej przez działki nr 47, 52/1, 60/3 w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem przedsięwzięcia jest ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, natomiast pełnomocnikiem inwestora jest Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel, ul. Kwiatowa 12/53, 12-221 Ruciane-Nida;
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania sie ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 10 wrz 2008 12:19
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2008 07:49
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2460 razy