BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na na wykonaniu oświetlenia istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Ruciane-Nida na działce nr 3111/9, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Zamierzenie wpisuje się w inwestycję polegającą na rozbudowie drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida od km około 102+700 do km około 105+600.
Decyzję wydano na wniosek inwestora Biura Projektowego ARCADIS PROFIL Sp. z o.o., , działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 18 wrz 2008 11:47
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2195 razy