BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii energetycznej kablowej typu YAKXS 4x120, o długości 5 mb, zasilającej działkę nr 12/3, w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida, przebiegającej przez działkę nr 16/1 w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida.
Decyzję wydano na wniosek inwestora Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel, działającego z upoważnienia ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 18 wrz 2008 11:48
Data opublikowania: czwartek, 18 wrz 2008 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:15
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2446 razy