BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowej na bitumiczną o szerokości 5,5 m wraz z poboczami po 1,25 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr:
- 3134/6, 3144/1, 3145/4, 1143/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Ruciane-Nida, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 160/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 1011/3, 1026/1, 1038/1, 1039, 1052, 1065 w leśnictwie Krzyże, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
- 1079, 1092, 1104, 1115, 1127/1 w leśnictwie Drapacz, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida”;
którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.


Data powstania: środa, 26 lis 2008 14:28
Data opublikowania: czwartek, 27 lis 2008 08:12
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2412 razy