BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/10/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali gimnastycznej i stołówki z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Ukta gmina Ruciane-Nida – Etap I” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 12 ofert nie podlegających odrzuceniu przez Zamawiającego.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą, którą okazała się oznaczona nr „6” tj. firmy WĘGRZYN & SYN Zakład Remontowo – Budowlany, 10-126 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 28/2, spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta przy cenie 1 308 345,82 zł brutto uzyskała łącznie 100,00 pkt.

Do postępowania przetargowego wpłynęło jeszcze jedenaście ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od firm:
1. EKOMELBUD S. A., 11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 42 oznaczona nr „1”, która uzyskała łącznie 72,43 pkt.
2. Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 71A oznaczona nr „2”, która uzyskała łącznie 78,08 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk, 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50H oznaczona nr „3”, która uzyskała łącznie 91,61 pkt.
4. OMIS S. C Wiesław Szczepkowski, 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 8 oznaczona nr „5”, która uzyskała łącznie 86,07 pkt.
5. LB Sp. z o. o., 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 24 oznaczona nr „7”, która uzyskała łącznie 76,36 pkt.
6. ADAMET mgr Adam Waszczeniuk, 16-100 Sokółka, Osiedle Buchwałowo 10 oznaczona nr „8”, która uzyskała łącznie 88,28 pkt.
7. „JERRY” Zakład Remontowo – Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław, 12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 52B oznaczona nr „9”, która uzyskała łącznie 96,58 pkt.
8. Przedsiębiorstwo Budowlane „CIECHBUD” Sp. z o. o. , 13-200 Działdowo, ul. Gen. J. Hallera 32 oznaczona nr „10”, która uzyskała łącznie 67,77 pkt.
9. Usługi Budowlano – Instalacyjne Piotr Pachucki, 11-300 Biskupiec, ul. Sikorskiego 6 oznaczona nr „11”, która uzyskała łącznie 79,58 pkt.
10. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Edward Miller, 11-400 Kętrzyn, ul. Niepodległości 47 oznaczona nr „12”, która uzyskała łącznie 80,05 pkt.
11. Zakład Ogólnobudowlany Leszek Brzostkowski, 12-200 Pisz, ul. Akacjowa 1 oznaczona nr „13”, która uzyskała łącznie 75,12 pkt.

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy: „LUMAR” Firma Usługowa Marek Przedlacki, 11-700 Mrągowo, ul. Roosvelta 11/33 oznaczona nr „4”.
Oferta nie zawierała informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje Wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, których - wysokość środków finansowych zgodnie ze SIWZ nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł. W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust2 pkt 3 Ustawy Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Jedna oferta wpłynęła po terminie składania, w związku z powyższym zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 11:00
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 12:25
Data przejścia do archiwum: środa, 7 sty 2009 08:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3231 razy