BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i częściowo pod warsztat rzemieślniczy, położonych w Rucianem-Nidzie ul. Ogrodnicza:
1.

Nr geod. 48/4

Pow. 676 m2

Cena wywoławcza 18.500,00 zł

Wadium 1.850,00 zł

2.

Nr geod. 48/5

Pow. 713 m2

Cena wywoławcza 19.000,00 zł

Wadium 1.900,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 września 2003 roku, o godzinie 10.00 , w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie do dnia 22 września 2003 roku /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

3.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

4.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5.Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

7.Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 0/prefiks/87/4231036 w 31 i 37.
Data powstania: piątek, 29 sie 2003 14:04
Data opublikowania: piątek, 29 sie 2003 14:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2003 09:19
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3685 razy