BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/12/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida”, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „3” tj.: PGB POLTERM Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 2, 11-034 Stawiguda, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 913780,00 zł brutto.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze oferta spełniająca wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawcy:

PPHU RAPID Sp. z o. o., ul. Prosta 7, 21-500 Biała Podlaska, oferta oznaczona nr „2”, która uzyskała łącznie – 70,83 pkt;

Jedna oferta została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ – przedmiot zamówienia nie spełniała wymogów postawionych Wykonawcom przez Zamawiającego.
Data powstania: czwartek, 18 cze 2009 12:55
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2009 13:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2009 09:04
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2655 razy