BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania
PZ-7331-1/63/09

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce o nr 35/23 położonej w obrębie Wejsuny, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Państwo Jadwiga i Mieczysław Murzewscy.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).


Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. Zainteresowane strony wg wykazu geodezyjnego (w formie obwieszczenia)
3. a/a

J.S.
Data powstania: piątek, 19 cze 2009 09:20
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2009 09:33
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lip 2009 11:29
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2652 razy