BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/13/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Rucianem-Nidzie” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 15 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „9” tj.: Konsorcjum „INS-BUD LOGOS” ul. Lubelska 36, 10-409 Olsztyn, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 548224,39 zł brutto.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły jeszcze oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:

1. Usługi Remontowo-Budowlane „RUTKOWSKI”, Łężany 27/5, 11-440 Reszel, oferta oznaczona nr „4”, która uzyskała łącznie – 85,75 pkt;
2. „KOLBUD” S. J. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy, ul. Wolska Polskiego 46, 18-500 Kolno, oferta oznaczona nr „12”, która uzyskała łącznie – 90,70 pkt;
3. PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz, oferta oznaczona nr „13”, która uzyskała łącznie – 91,93 pkt;

Z postępowania przetargowego zostało odrzuconych 11 ofert, ponieważ ich treść nie odpowiada treści SIWZ – oferowany przedmiot zamówienia nie spełniała wymogów postawionych Wykonawcom przez Zamawiającego.

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2009 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2009 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2009 12:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2873 razy