BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami

Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Końcewo, Piaski na terenie gminy Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, natomiast pełnomocnikiem inwestora jest Pan Jarosław Pesta, Grontmij Polska sp. z o.o., Biuro w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Data powstania: środa, 24 cze 2009 13:32
Data opublikowania: środa, 24 cze 2009 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2009 08:57
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2593 razy