BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/16/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Karosację samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP w Karwicy” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 2 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „1” tj.: ABOT Sp. z o. o., ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 114 490,00 zł brutto.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego od Wykonawcy:

DRAGON S. C. S. Kucharz B. Dudek, ul. Kozdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza, oferta oznaczona nr „2”, która uzyskała łącznie – 74,34 pkt;
Data powstania: poniedziałek, 13 lip 2009 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lip 2009 13:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2009 08:07
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2797 razy