BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Wojnowo,
-Numer działki – 74/1 i 74/2
-Numer KW – 24584
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 12527 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 14 sierpnia 2009 r. do dnia 04 września 2009 r.
Data powstania: piątek, 14 sie 2009 10:28
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2009 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2009 12:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2600 razy