BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że dnia 27 sierpnia 2009 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej.
  Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XL sesji w dniu 25 czerwca 2009 r. i XI nadzwyczajnej (XLI kolejnej) w dniu 9 lipca 2009 r. sesji Rady Miejskiej
 5. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 grudnia 2009 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności miedzy sesjami
 7. Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane - Nida
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 5 lat budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Polnej 1 w Rucianem - Nidzie
 9. Rozpatrzenie skarg Pana Zbigniewa Opalacha na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
 10. Wnioski i interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane - Nida
mgr Dietmar Georg Lange

Data powstania: czwartek, 20 sie 2009 13:15
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2009 13:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 sie 2009 07:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2354 razy