BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/66/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych, położonych w Rucianem-Nidzie i Niedźwiedzim Rogu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 9tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 57, poz. 603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieodpłatne w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niżej wymienionych:
- ozn. Nr geod. 126/15, o pow. 0,0102 ha, zabudowanej hydrofornią i studnią głębinową
- ozn. Nr geod. 126/7, o pow. 0,1879 ha, stanowiącej drogę położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Rybackiej
- ozn. Nr geod. 118, o pow. 0,1245 ha, stanowiącej drogę położonej w Niedźwiedzim Rogu Od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach z zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ruciane-Nida.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .

* - rozplakatowano dnia 06 sierpnia 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:48
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1925 razy