BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/83/2012

z dnia: 19 stycznia 2012 r.
w sprawie: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Na podstawie art. 12 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządzonego na dzień 26 lutego 2012 r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej BETEZDA w Ukcie.

§ 2.

Numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji do spraw referendum ustala się w następujący sposób:

Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
8
Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 sty 2012 10:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1607 razy