BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/106/2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 54,21m2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielolokalowym przy ul. Al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie wraz z przynależnymi piwnicami o łącznej powierzchni 11,71 m2 oraz udziału 1675/10000 części w prawie własności gruntu ozn. nr geod. 143/1 oraz częściach wspólnych budynku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1518 razy