BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/123/2012

z dnia: 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za rok 2011, pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ruciane-Nida, pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie udziela się absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tego tytułu.

§ 2.

Niniejszą uchwałę wraz z wyciągiem z protokołu sesji przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 cze 2012 11:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1712 razy