BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/73/2004

z dnia: 20 września 2004 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy: 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 484.900,00 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19.985,00 zł 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 994.338,00 zł 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 529.423,00 zł

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

paragraf)

Plan

dotychczasowy

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan

po zmianach

600-60078§2030

-

150 000,00

150 000,00

852-85212§2010

387 617,00

313 127,00

700 744,00

852-85213§2010

15 297,00

2 572,00

12 725,00

852-85214§2030

117 413,00

17 413,00

100 000,00

852-85214 § 2010

132 478,00

21 773,00

154 251,00

RAZEM :

652 805,00

484 900,00

19 985,00

1 117 720,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

paragraf)

Plan

dotychczasowy

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan

po zmianach

010-01030§2850

2 400,00

1 500,00

3 900,00

600-60078§4270

50 000,00

150 000,00

200 000,00

700-70005§4530

30 000,00

100 000,00

130 000,00

700-70004§4300

114 000,00

114 000,00

-

700-70004§6050

-

114 000,00

181 000,00

750-75023§4210

50 000,00

98 500,00

148 500,00

750-75095§4010

460 000,00

50 000,00

210 000,00

757-75702§8070

500 000,00

300 000,00

200 000,00

801-801101§4040

173 927,00

45 395,00

128 532,00

801-80101§ 4440

130 327,00

42 826,00

173 153,00

801-80104§ 4040

44 091,00

18 218,00

25 873,00

801-80104§ 4440

27 662,00

11 248,00

38 910,00

801-80110 § 4040

93 387,00

21 062,00

72 325,00

801-80110 § 4440

68 541,00

27 752,00

96 293,00

801-80114 § 4040

9 346,00

3 222,00

6 124,00

801-80114 § 4440

2 589,00

1 335,00

3 924,00

854-85401 § 4040

14 786,00

3 089,00

11 697,00

854-85401 § 4440

9 191,00

7 825,00

17 016,00

801-80110 § 4300

9 300,00

1 000,00

8 300,00

801-80101 § 4440

27 662,00

3 452,00

24 210,00

801-80104 § 4440

27 662,00

863,00

28 525,00

801-80110 § 4410

3 542,00

1 000,00

4 542,00

801-80110 § 4440

68 541,00

2 589,00

71 130,00

852-85212 § 3110

518 303,00

311 127,00

829 430,00

852-85212 § 4300

1 002,00

2 000,00

3 002,00

852-85213 § 4130

13 000,00

2 572,00

10 428,00

852-85214 § 3110

379 891,00

21 773,00

17 413,00

384 251,00

RAZEM :

2 660 150,00

994 338,00

529 423,00

3 125 065,00
§ 2

§ 2 pkt 2 ppkt 1 liter a) uchwały nr XIX/13/2004 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.404.276,00 zł.


§ 3

§ 2 pkt. 2 uchwały nr XIX/13/2004 Rady Miejskiej z dnia 16 marca r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie: wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 2.586.385,00 zł, a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 2.586.385,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem 16.117.272,00 zł 2. Plan wydatków ogółem 17.199.096,00 zł


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega rozplakatowaniu*.


* - rozplakatowano dnia 24 września 2004 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:47
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2161 razy