BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/145/2012

z dnia: 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościai (dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmonnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zastosowanie przy sprzedaży budynku mieszkalnego położonego na dz. 124/1 w Wejsynach wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tego budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida, bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:

a) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży - 90%,

b) w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży - 80 %.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar KukiełkoObwieszczenie rozplakatowano dnia 4 lipca 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lip 2012 16:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1604 razy