BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/147/2012

z dnia: 27 lipca 2012 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się negatywnie projekt Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar KukiełkoObwieszczenie rozplakatowano dnia 31 lipca 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 sie 2012 15:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1588 razy