BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/156/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 135/2, o pow. 1000 m2, położonej w Ukcie na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Państwa Grażyny i Daniela Grzesikiewicz, ozn. nr geod. 192/349, o pow. 335 m2 położoną w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 28 sierpnia 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 wrz 2012 11:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1556 razy