BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/162/2012

z dnia: 30 października 2012 r.
w sprawie: podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2
Numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 5
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej Ruciane-Nida i kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście i gminie Ruciane-Nida.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław KaczmarczykZałącznik 1. Podział Miasta i Gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych
1 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 3 w Rucianem-Nidzie,
ulice:
Al. Wczasów, Słowiańska, Rybacka, Kowalik, Skonal, Bielika, Pustułki, Nadbrzeżna
1
2 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 3 w Rucianem-Nidzie,
ulice:
Boczna, Cicha, Dworcowa, Dybówek II, Gruntowa, Guzianka, Mazurska, Ogrodnicza, Pionierska, Rzemieślnicza, Sadownicza, Wrzosowa
1
3 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
ulice:
Gwarna, Harcerska, Kolejowa, Szkolna, Jana Krajeckiego
1
4 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
ulice:
Akacjowa, Białe Osiedle, Brzozowa, Gałczyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, 11-go Listopada, Ogrodowa, Podleśna, Sosnowa, Polna
1
5 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
ulice:
Zielona, Żeglarska, Słoneczna, Krótka, Wiejska
1
6 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
ulica:
Kwiatowa 1, 3, 5, 7
1
7 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
ulica:
Kwiatowa 2, 4, 6
1
8 Miasto Ruciane-Nida - część Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
ulica:
Kwiatowa 8, 10, 12, 14
1
9 sołectwa:
Wejsuny, Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Szeroki Bór
1
10 sołectwo
Onufryjewo
1
11 sołectwa:
Wygryny, Iznota
1
12 sołectwa:
Śwignajno, Gałkowo
1
13 sołectwa:
Osiniak, Wólka, Wojnowo
1
14 sołectwa:
Ukta, Nowa Ukta
1
15 sołectwa:
Karwica, Krzyże
1
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 lis 2012 11:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2021 razy