BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/174/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełnić miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące miejscowości położone na terenie Gminy Ruciane-Nida: Bartlewo, Borek, Gałkowo, Gąsior, Głodowo, Iwanowo, Iznota, Jeleń, Kadzidłowo, Kamień, Karwica, Karwica Mazurska, Kokoszka, Końcewo, Kończewo, Krzyże, Lipnik, Lisiczyn, Ładne Pole, Majdan, Maskulińskie, Niedźwiedzi Róg, Nowa Ukta, Oko, Onufryjewo, Osiniak-Piotrowo, Piaski, Pieczysko, Popielno, Pranie, Ruciane-Nida, Ruczaj, Szeroki Bór, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Ukta, Warnowo, Wejsuny, Wejsuny Leśniczówka, Wierzba, Wojnowo, Wólka, Wygryny, Wypad, Zakątki, Zameczek, Zamordeje, Zaroślak, Zdróżno, w których pobiera się opłatę miejscową.

§ 2

Miejscowości, o których mowa w § 1 spełniają minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełnić miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. Nr 249, poz. 1851).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1730 razy