BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/178/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz § 3, 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 3

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.000,00 zł brutto,
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.800,00 zł brutto,
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2.040,00 zł brutto,
  4. dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 1.000,00 zł brutto.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega rozplakatowaniu.

§ 1


Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 5 grudnia 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1909 razy