BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/181/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych i urządzeń technicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a w związku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 4 i art. 47 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. z 2000 r. nr 84, poz. 948 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych położonych w Rucianem-Nidzie ozn. nr geod. 75/60, o pow. 0,0244 ha i ozn. nr geod. 75/61, o pow. 0,1558 ha oraz sieci kanalizacyjnej o długości 815 mb. od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 grudnia 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1515 razy