BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/168/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, ozn. nr geod. 75/58, o pow. 0,0864 ha, położonej w Rucianem-Nidzie od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 grudnia 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:10
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1587 razy