BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/230/2013

z dnia: 13 maja 2013 r.
w sprawie: współdziałania Gminy Ruciane-Nida z Gminą Miejską Giżycko, Gminą Miasta Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Pisz, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Giżycko, Gminą Pozezdrze, Gminą Miłki, Gminą Mrągowo, Gminą Orzysz w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH".
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Ruciane-Nida z Gminą Miejską Giżycko, Gminą Miasta Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Pisz, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Giżycko, Gminą Pozezdrze, Gminą Miłki, Gminą Mrągowo, Gminą Orzysz w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH".
  2. Warunki współpracy określi zawarte porozumienie.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zawarcia porozumienia w zakresie wspólnej realizacji projektu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 14:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1534 razy