BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/288/2013

z dnia: 30 października 2013 r.
w sprawie: udzielania bonifikaty przy sprzedaży budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na stosowanie przy sprzedaży bezprzetargowej budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tego budynku, bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:

  1. w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży - 90%,
  2. w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży - 80%.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 07:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1491 razy