BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/300/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat:

  1. części działki gruntu oznaczonej nr 197/1 o powierzchni 13 m2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida (całkowita powierzchnia działki gruntu nr 197/1 wynosi 20.577 m2),
  2. części działki gruntu oznaczonej nr 229/308 o powierzchni 7 m2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida (całkowita powierzchnia działki nr 229/308 wynosi 21.329 m2).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 grudnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 08:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1441 razy