BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/33/2008

z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym, radni Rady Miejskiej Ruciane-Nida udzielili absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 maj 2008 07:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1794 razy