BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/327/2014

z dnia: 18 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1993 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2014 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2
 

  1. Przyjecie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Na realizację zadania, o którym mowa w §1 Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekaże Gminie Ruciane-Nida dotację celową w wysokości 6100 zł w terminie 45 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:17
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1506 razy