BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/374/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiniak-Piotrowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Osiniak-Piotrowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Plan Odnowy Miejscowości Osiniak-Piotrowo systematyzuje potrzeby mieszkańców oraz wskazuje przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w perspektywie kolejnych 7 lat.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 26 września 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1597 razy