BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/393/2014

z dnia: 30 października 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, 6a i 6b oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 9, stanowiącego w całości przedmiot najmu wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, usytuowanymi na działce oznaczonej nr geodezyjnym 540 o powierzchni 599 m2, położonego w miejscowości Ruciane-Nida, przy ul. Białe Osiedle.

§ 2

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności budynku mieszkalnego oraz przynależnego budynku gospodarczego, o których mowa w § 1 uchwały wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych budynków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 4 listopada 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 12:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1833 razy