BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/384/2014

z dnia: 30 października 2014 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Miejskiej Ruciane-Nida w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 34, art. 35 § 1 i art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Waldemarowi Górskiemu - do reprezentowania Rady Miejskiej Ruciane-Nida przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Beta Spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie na uchwałę Nr XVII/4/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyże.
  2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1, obejmuje prawo udzielenia substytucji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 12:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1713 razy