BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/383/2014

z dnia: 30 października 2014 r.
w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) orta art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie odpowiedź na skargę złożoną przez Beta Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie na uchwałę Nr XVII/4/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyże.

§ 2

Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 12:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1928 razy