BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/12/2015

z dnia: 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części działki gruntu oznaczonej nr 124/3 o powierzchni 300 m2, położonej w miejscowości Krzyże (całkowita powierzchnia działki gruntu nr 124/3 wynosi 7.100 m2).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 3 lutego 2015 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 15:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1475 razy