BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/97/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U., z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, ozn. nr geod. 119/6 o pow. 120m2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej , stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 122.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x/

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 3 grudnia 2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 13:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1991 razy