BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/117/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym nr 12 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów. Lokal o powierzchni użytkowej 49,32 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i przynależnej łazienki. Z nieruchomością związany  będzie udział 181/1000 w prawie własności działki gruntowej o nr 140/3 o powierzchni 1022 m2, położonej w Rucianem-Nidzie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00037039/4, oraz w częściach wspólnych  budynku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 12:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1587 razy