BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/161/2016

z dnia: 24 lutego 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia uchwały Nr 29/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Mazury" z dnia 28.12.2015 r. w sprawie likwidacji Związku Gmin "Czyste Mazury", powołania komisji likwidacyjnej oraz określenia jej zadań i kompetencji.

Na podstawie art. 64, 67 "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.) w związku z § 42 Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się uchwałę Nr 29/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 28.12.2015 r. w sprawie likwidacji Związku Gmin "Czyste Mazury", powołania komisji likwidacyjnej oraz określenia jej zadań i kompetencji, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 12:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1669 razy