BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/167/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ruciane-Nida środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz art.2 ust.1 i 3 ustawy z dnia  21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ruciane-Nida środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 14:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1758 razy