BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/168/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla miasta Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.:Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Rada Miejska Ruciane-Nida mając na uwadze wyjątkowość i doniosłość jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla miasta Ruciane-Nida postanawia przystąpić do organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla miasta Ruciane-Nida.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 14:23
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1639 razy