BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/177/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.  Wyraża się zgodę na zamianę działki stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida położonej w obrębie geod. Piaski, gmina Ruciane-Nida, oznaczonej numerem geod. 36/1 o pow.628 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1P/00013642/0, na działkę położoną w obrębie geod. Piaski, gmina Ruciane-Nida, oznaczoną numerem geod. 3011/17 o pow. 826 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1P/00040723/0 .
2.  Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 kwi 2016 09:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1841 razy