BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/179/2016

z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie: wspólnej realizacji inicjatywy w zakresie stworzenia wspólnego produktu turystycznego.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnej realizacji z Gminą Mrągowo i Gminą Piecki -  inicjatywy  polegającej na stworzeniu wspólnego produktu turystycznego - ścieżki dydaktycznej wykorzystującej nasyp kolejowy na terenie Gminy Mrągowo, Gminy Piecki i Gminy Ruciane-Nida.

§ 2. 

Upoważnia się  Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zawarcia porozumienia w zakresie realizacji inicjatywy, o której mowa w § 1.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 lip 2016 08:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1333 razy