BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/253/2016

z dnia: 27 października 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 1/7, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 32 m2, ozn. nr geodezyjnym 32/15, położonej w obrębie Piaski, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013642/0.

2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 1/7, położonej w obrębie Piaski, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lis 2016 11:41
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1490 razy