BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/250/2016

z dnia: 27 października 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Ukta.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się statut sołectwu Nowa Ukta, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lis 2016 12:03
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1138 razy