BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/266/2016

z dnia: 30 listopada 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida położonej w obrębie geod. Zameczek , Gmina Ruciane-Nida, oznaczonej numerem geod. 32/1 o pow. 11054 m2, nieruchomości położonej w obrębie geod. Ukta , Gmina Ruciane-Nida, oznaczonej numerem geod. 160/3 o pow. 16 m2 oraz nieruchomości położonej w obrębie geod. Ukta , Gmina Ruciane-Nida, oznaczonej numerem geod. 160/4 o pow. 800 m2 na działkę położoną w obrębie geod. Wygryny, Gmina Ruciane-Nida, oznaczoną numerem geod. 86/5 o pow. 60 m2.
2.  Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2016 12:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1543 razy